Klinikken

Klinikken er beliggende Fruevej 24, 7900 Nykøbing Mors. Fruevej er en indfaldsvej til Nykøbing. Klinikken er indrettet med moderne lyse behandlingsrum, som naturligvis er separate, så samtalen med akupunktøren kan foregå ugeneret.
Der lægges vægt på fortrolighed og tryghed for den enkelte patient.
Kvalitet i behandlingerne er et krav hvorfor behandleren løbende deltager i relevante kurser og efteruddannelser.
Som loven foreskriver bruger klinikken naturligvis kun sterile engangsnåle.
Jytte Foldberg er medlem af foreningen Praktiserende Akupunktører (PA), dermed er hun RAB godkendt behandler.
Den 22. december 2004 blev samtlige akupunktører i foreningen Praktiserende Akupunktører (PA) godkendt som Registrerede Alternative Behandlere (RAB’ere). Der er tale om en beskyttet titel, som kun kan tildeles, hvis behandlerens brancheorganisation er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004. Og det er Praktiserende Akupunktører nu blevet – som den første alternative brancheorganisation herhjemme.
Hvilke fordele har du ved at søge en RAB godkendt behandler?
Behandleren er medlem af en forening, der er godkendt som registreringsansvarlig af Sundhedsstyrelsen.
Alle foreninger, der er medlem af RAB forum, er godkendt.
I disse foreninger er der et klagenævn, der opfylder alle betingelser for at behandle de klagesager fra klienter eller medlemmer. Registreringsloven stiller meget høje krav til foreningernes klagegang og behandling.
Der er garanti for, at RAB godkendte behandlere minimum opfylder et uddannelseskrav som beskrevet i registreringsloven, eller, for enkeltes vedkommende, har en erfaring, der gør dem til meget kompetente behandlere. (I følge ‘overgangsordningen’, der udløb i juli 2006)
Der er garanti for, at RAB behandleren ajourfører sin uddannelse i form af efteruddannelse. En del forsikringsselskaber stiller krav om, at behandleren er RAB godkendt, hvis selskabet skal dække udgifterne til behandling.
Altid god behandling.
Connie Kjelde Kristensen

Fruevej 24 Nykøbing M