Behandling af AMD med akupunktur og Medlouxx Phototerapi

Fakta om AMD ( Aldersrelateret Makula Degeneration, tidligere kaldet øjenforkalkning):

Mellem 10 og 12 % af alle danskere over 60 år bliver ramt af AMD og det er den største årsag til blindhed i den vestlige verden.
85% af disse rammes af tør AMD og 15 af den våde AMD. Øjenlægerne har i dag ingen behandling der kan stoppe langsom tab af synet.

Hvad er AMD?

Den tørre AMD: Denne har et langsomt forløb, hvor evnen til at se detaljer forringes. Man får sværere ved at læse og køre bil, og har behov for at rykke tættere på TV’et. Det kan blive nødvendigt med hjælpemidler til læsningen og TV. Orienteringssynet mistes dog ikke som følge af AMD.

Den våde AMD: En blødning giver anledning til akutte symptomer med voldsom synsforringelse og skævvridning af synsbilledet. Dette kaldes metamorfopsi, hvor lige linjer bugter, bogstaver knækker over og ansigter forvrænges. Den våde AMD har typisk et mere akut forløb end den tørre.

Både tør og våd AMD kan behandles, men der er større succesrate ved den tørre. Patienter med AMD bør altid tage vitaminer, der går dog ca 2 år inden disse begynder at virke.

Behandlingen:

Når jeg behandler AMD bruger jeg som udgangspunkt et akupunktur-punktsæt som har den kliniske beviste effekt på AMD, der ud over laver jeg en individuel vurdering af patienten. Denne vurdering beror på patientens tilstand, fysisk og psykisk, medicin som patienten tager og eventuelle traumer. Ud fra den individuelle vurdering kan der suppleres med flere punkter.

Er der bivirkninger?

Ja, der kan være bivirkninger. Typisk kan patienten føle stor træthed efter behandlingen og der kan være humørsvingninger. Disse bivirkninger en helt almindelige i starten og ganske ufarlige. Medlouxx behandlingen kan gøre at øjnene føles lidt tørre og kløende. Positive bivirkninger: Det er ikke unormalt at patienten i forløbet oplever en bedring på en lang række punkter. Bedre nattesøvn, bedre humør, psykisk mere stabiltet, lavere blodtryk, mindre hovedpine, mindre tinnitus, mindre oppustethed og ufrivillig vandladning forbedres. Det er heller ikke unormalt at behovet for smertestillende medicin, antidepressiv medicin og sovemedicin reduceres.

Hvad er det akupunkturen gør?

Som med behandling af andre lidelser arbejder man via nålene med kroppens egne ressourcer. Man styrker kroppens energisystem, bevæger energien og regulerer ubalancer. Ved AMD har man desuden lavet research, der påviser at visse punkter har en meget gavnlig virkning på synet.

Hvad er Medlouxx Phototerapi?

På klinikken tilbyder jeg nu en ny slags behandling mod AMD, Medlouxx Phototerapi. Jeg bruger den som et supplement til akupunkturen og hæver dermed chancen for effekt af behandlingen. Der betales ikke ekstra for dette. Ud over på min klinik er der allerede et par klinikker i Danmark der bruger den. Desuden bruges den flere steder i verden. Medlouxx er en lysterapiform der er udviklet på Padborn Universitet i Tyskland. Medlouxx lysterapi bestråler med 830 nanometer, denne frekvens stimulerer mitochondrierne (cellens kraftværk), det speeder cellernernes stofskifte og øger blodcirkulationen til området. Det er kombinationen af dette der gør at terapien har en god effekt på AMD’en. Lysbehandlingen hjælper celler der er ramt af oxidativ stress. Dvs. at behandlingen også kan bruges til andre problematikker som nedsat sædkvalitet, vævsskader, gigt og tinnitus.

Hvad er oxidativ stress?

Oxidativt stress kan kort defineres som en forstyrrelse i balancen mellem frie radikaler i kroppen og antioxidanter.

Hvad ligger bag?

I 2016 gennemførte man lidt uden for Basel i Schweiz et forsøg med 67 patienter, der lider af den ødelæggende øjensygdom Aldersbetinget Macula Degeneration – AMD. Det giver god mening at forsøge på øjenlidelsen AMD, da det er den hyppigste årsag til synstab. Faktisk kommer der ca. 10.000 nye patienter til i Danmark HVERT år. Derfor er nogle danske øjenlæger begyndt at kalde øjenlidelsen en folkesygdom. Og de kan intet stille op overfor sygdommen. I Basel gjorde man dog følgende erfaring: 56% af patienterne i AMD gruppen fik mærkbar forbedring af synsevnen, og de fik en markant reduktion, eller sågar en regulær opløsning af de druser, små ”buler” med affaldsstoffer, som er den bagvedliggende årsag til AMD. Følgende typer af medicin hæmmer behandlingens effekt, da medicinen hæmmer cellernes påvirkelighed og optagelse af lys-behandlingen: •Acetylsalicylsyre
•Binyrebarkhormon
•NSAID-præparater, f.eks. Ibumetin og Ibuprofen

Behandlingsforløb og priser:

1. Det er en god ide at patienten, før behandlingens start, får målt sit syn hos en optiker. Dette er ofte gratis eller koster et mindre beløb.
2. 8 akupunkturbehandlinger kombineret med Medlouxx, der gives to behandlinger i ugen, dette er meget vigtigt. Først når de 8 behandlinger er givet ved man om behandlingen har en effekt.
3. Herefter bør patienten igen få lavet en synsmåling, den skal være bedre eller patienten skal selv mærke en forbedring af synet, for at der fortsættes.
4. Hvis patientens AMD er mindsket, eller hvis patienten ser bedre, efter de 8 behandlinger, fortsætter man behandlingen. Der behandles en gang i måneden og efter 6 måneder kan man gå over på vedligeholdende behandling med 8 uger imellem eller stoppe behandlingen og se tiden an.
Der gives tilskud fra “danmark” Der gives ingen garanti på behandlingerne. De kliniske studier viser at 55% har et målbart bedre syn og dette er med akupunkturen alene, Medlouxx behandlingen, som jeg kombinerer med, hæver denne succesrate. Ud over de 55% hvor man kunne måle en bedring, var der patienter, der følte at de så bedre. Altså ingen garantier, det værste der kan ske er, at der ingenting sker.

Hvor lang tid tager behandlingen?

Behandlingen tager ca. 1 time hver gang. Der gives to behandlinger på denne time og patienten skal ligge med nålene i 22-25 min. for hver af de to behandlinger. De gives fortløbende, altså uden pause. Når nålene er fjernet gives Medlouxx Phototerapi, dette tager 2-4 minutter pr. øje. Det er vigtigt at patienten den første gang medbringer medicin, medicinkort eller indlægssedler.

Holder det?

Erfaringen viser indtil videre at effekten er overraskende holdbar hvis man påregner en vedligeholdende behandling hver 4.-8. uge. Dette for at vedligeholde effekten og forebygge tilbageskridt. Hvor mange uger der skal gå, beror på individuelle skøn og mange gange prøver man sig frem. 
Voldsomme fysiske og psykiske påvirkninger kan give midlertidig forringelse af synet, men har patienten haft effekt af akupunkturen kan man hurtigt rette op på dette igen. Forløb med mange smerter, der kræver et højt forbrug af gigtmedicin m.m. eller depression der skal behandles med medicin, er hyppige årsager til forringelse. Oplever man forringelse af synet, så kontakt mig hurtigst muligt. Jo hurtigere behandlingen sættes i gang jo hurtigere kommer synsskarpheden igen.
Kan bestemt anbefales Jytte Foldberg. Sikke en fantastisk oplevelse, man bliver taget så godt imod og Jytte kan hurtig fortælle hvad hun kan hjælpe med ud fra de symptomer man har. tror aldrig min krop har været så meget i ro efter sådan en tur. og jeg skal helt bestemt fortsætte hos Jytte. alle mine kærligste anbefalinger herfra.
Line Lind

Fruevej 24 Nykøbing M